Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Nivel Intermedio B2

c_ESP_wordle.png-

- Muestra de la prueba B2 Muestra ELE.pdf ESP B2.pdf

• Vídeo 1 Arxiu Multimedia  El bienestar

• Vídeo 2  Arxiu Multimedia  ONG Braval