Torna

Proves de Certificació EOI Balears

                  Nivell Intermedi B2

               ARwordledialeg.png

 

         

           Mostra de la provaAvançatarabmostra.pdf 2020 AR B2.pdf

           Àudio 1: Arxiu Multimedia CTO1.mp3

           Àudio 2: CTO2.mp3 CTO2.mp3

           Àudio 3: CTO3.mp3 CTO3.mp3