Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Assessor Tècnic Docent Ensenyaments Esportius


Antoni Albertí Amengual. (dimarts i dijous)


email: aalberti@dgplacen.caib.es


Tel. 971 177754 extensió : 62173


c/ Del Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló Pastors 4r Pis


07009 Palma


Servei d'Ensenyaments de Règim Especial
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Conselleria d'Educació i Formació Professional