Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2022-2023.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de setembre de 2022 per la
qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als
ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Judo,
Hípica, Muntanya i Escalada i Vela per al curs 2022-2023, així com la matrícula del mòdul/bloc de
formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

BOIB_REGIM_ESPECIAL.pdf

EXISTEIXEN DOS PROCESOS:
 

1r Procés d’ADMISSIÓ. Dies d’admissió a partir del día 29 de setembre de 2022 i fins el día 4 d'octubre 2022.


Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, heu de fer el tràmit d’admissió. Per a tal procés heu de complimentar els següents documents:

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ

Annex_2_Sol·licitud_admissio_2022_CAT.pdfAnnex_2_Sol·licitud_admissio_2022_CAT.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Annex_3_Declaracio_responsable_2022_CAT.pdfAnnex_3_Declaracio_responsable_2022_CAT.pdf

En cas de no poder lliurar-lo en persona podeu autoritzar signant el següent document

Annex_7_Autoritzacio_2022_CAT.pdfAnnex_7_Autoritzacio_2022_CAT.pdf

Una vegada complimentats aquests annexes i la documentació de la resolució, (si no l'heu aportat abans) l'heu de lliurar de forma presencial a l'IES en el termini establert.


2n Procés de MATRÍCULA. Dies de matriculació 10, 11 i 13 d’octubre de 2022

Es lliurarà de forma presencial a l'IES

Annex_5_Sol·licitud_matricula_2022_CAT.pdfAnnex_5_Sol·licitud_matricula_2022_CAT.pdf

I, també, entregant els justificants dels diferents pagaments. A continuació els teniu desglossats:

1. Obertura d’expedient (només en el cas d’alumnes nous al Centre): Model 046 ATIB
2. Serveis generals: Model 046 ATIB
3. Matrícula del Bloc comú : Model 046 ATIB
Per trobar els models 046 ATIB (És a dir, per fer el pagament dels punts 1,2 i 3) heu d'anar al següent enllaç i seguir les indicacions que vos indicam abaix d’aquest enllaç:    https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Una vegada a l’enllaç heu de seleccionar. —} ensenyaments esportius de règim especial —} després triar la modalitat corresponent si es exempció, bonificació 50% o no —} i després, heu d’anar a Matrícula i —  després,  ja podreu seleccionar les taxes corresponents al curs corresponent (fixau-vos bé de quina modalitat voleu matricular-vos).

 

4. Matrícula del Bloc específic al compte federatiu corresponent. 

BOIB_PREUS_BLOC_ESPECIFIC.pdfBOIB_PREUS_BLOC_ESPECIFIC.pdf

El número de compte de les federacions:

Bàsquet: ES92-2038-3276-8260-0027-9100
Hípica: ES91-2038-3430-9160-0013-1394
Muntanya i Escalada: ES87-2056-0007-8120-2179-1021
Vela: ES57-0081-0159-6100-0158-9063

5. Aportacions per a activitats escolars en els EERE (10€) al compte de l’IES


6. Assegurança escolar només si són menors de 28 anys (1,12€) també al compte de l’IES.

Els majors de 28 anys han de presentar fotocòpia de la targeta sanitària, o assegurança privada, o fitxa federativa.
 

PAGAMENT DE MATRÍCULA  PER DISCAPACITAT o FAMÍLIA NOMBROSA o CONVALIDACIÓ.

 

SOL.LICITUD MÒDULS PENDENTS. 

Annex_6_Sol·licitud_matricula_extraordinaria_2022_CAT.pdfAnnex_6_Sol·licitud_matricula_extraordinaria_2022_CAT.pdf