Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

17/09/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de setembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Resolució admissió i matrícula setembre 2018.pdf Resolució admissió i matrícula setembre 2018.pdf

+ Annex 1-Instruccions setembre.pdf Annex 1-Instruccions setembre.pdf

Sol·licitud admissió setembre 2.pdf Annex 2-Sol·licitud admissió setembre.pdf

+ Annex 3- Declaració responsable setembre.pdf Annex 3- Declaració responsable setembre.pdf

+ Annex 4- Calendari setembre.pdf Annex 4- Calendari setembre.pdf

+ Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic setembre.pdf Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic setembre.pdf

+ Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària setembre.pdf Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària setembre.pdf

Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula setembre.pdf Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula setembre.pdf

14/06/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de juny de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Resolució admissió i matrícula juny 2018.pdf Resolució admissió i matrícula juny 2018.pdf

+ Annex 1-Instruccions.pdf Annex 1-Instruccions.pdf

Annex 2 Sol·licitud admissió 2.pdf Annex 2 Sol·licitud admissió.pdf

+ Annex 3- Declaració responsable.pdf Annex 3- Declaració responsable.pdf

+ Annex 4- Calendari.pdf Annex 4- Calendari.pdf

+ Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic.pdf Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic.pdf

+ Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària.pdf Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària.pdf

Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula.pdf Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula.pdf

20/10/2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica

27/09/2017

Ja hem publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

Dies d'admissió: 2,3 i 4 d'octubre

Dies de matrícula: 9 i 10 d'octubre

Inici classes: 11 d'octubre

 

Ja podeu consultar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela  per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

S'obrirà un nou termini extraodinari d'admissió i matrícula al mes de setembre pels alumnes que al juliol no reunien els requisits, pels que no superaren les proves al juny, pels alumnes que superin les proves específiques a la convocatòria del setembre... i per aquells alumnes que vulguin continuar els seus estudis de nivell II/cicle final i nivell III/cicle superior.

En el cas que no hi hagi un mínim d'alumnes matriculats a un curs en concret, aquest curs no es podrà dur a terme. Aquest mínim d'alumnes vendrà determinat per la modalitat esportiva (esport d'equip/individual), per criteris pedagògics, per la seva  viabilitat econòmica i sempre tenint com a referència la normativa específica de cada modalitat esportiva.