Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2021-2022.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de juny de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives de bàsquet, judo, hípica, muntanya i escalada, piragüisme i vela  per al curs 2021-2022, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Dies d'admissió: del 27 de setembre a l'1 d'octubre fins a les 13.00 h a l'IES CTEIB, IES Cap de Llevant o IES Algarb.

Dies de matrícula: (cal realitzar l'admissió prèviament)  7 i 8 d'octubre fins a les 13.00 h. a l'IES CTEIB, IES Cap de Llevant o IES Algarb.

Annex 1 Instruccions juny 2019.pdf Annex 1 Instruccions 2021-2022.pdf

Annex 2 Sol·licitud admissió juny 2019.pdf Annex 2 Sol·licitud admissió 2021-2022.pdf

Annex 3 Declaració responsable juny 2019.pdf Annex 3 Declaració responsable.pdf

Annex 4 Calendari juny 2019.pdf Annex 4 Calendari procés d'admissió, matrícula i inici de curs.pdf

Annex 5 Sol·licitud bloc formació pràctica juny 2019.pdf Annex 5 Sol·licitud bloc/mòdul formació pràctica.pdf

Annex 6 Mòduls pendents cursos anteriors juny 2019.pdf Annex 6 Mòduls pendents cursos anteriors.pdf

Annex 7 Autorització juny 2019.pdf Annex 7 Autorització.pdf

PREUS DELS BLOC ESPECÍFICS ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2021-2022.

Resolució preus Bloc Específic.pdf

En el cas que no hi hagi un mínim d'alumnes matriculats a un curs en concret, aquest curs no es podrà dur a terme. Aquest mínim d'alumnes vendrà determinat per la modalitat esportiva (esport d'equip/individual), per criteris pedagògics, per la seva  viabilitat econòmica i sempre tenint com a referència la normativa específica de cada modalitat esportiva.