Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Tenint en compte les circumstàncies personals i laborals dels nostres alumnes, presentam 2 tipus de format:

 

  • Ensenyaments en règim diürn: cursos impartits durant el dematí en el centre escolar i 100% presencial. Dirigit a un tipus d’alumnat que vol continuar els seus estudis després d’acabar ESO i també per persones que disposen de més temps, sense problemes de conciliació familiar ni laboral. Es podran inscriure en aquest format els alumnes d'entre 16 i 20 anys (ambdós inclosos i que els compleixin dins l'any natural).
  • Ensenyaments en règim nocturn: cursos impartits durant l’horabaixa o vespre i en caps de setmana o períodes vacacionals. Aquests cursos es faran en règim semi presencial, és a dir, hi haurà unes hores de classe presencial i altres hores que es faran de forma telemàtica, des de casa, utilitzant una plataforma virtual on es podran descarregar apunts, entregar feines, fer proves teòriques... Dirigit a un tipus d’alumnat que per motius de feina i /o família no pot assistir a totes les hores que implica fer el curs.