Torna

Portal del Consumidor

Sistema de cita prèvia obligatòria

Amb la intenció de millorar l’atenció i evitar temps d’espera innecessaris, la Direcció General de Consum ha establert un sistema de cita prèvia obligatòria per atendre les persones consumidores i usuàries a les oficines d’atenció al consumidor de Palma, Maó i Eivissa.

Per registrar una reclamació o una denúncia de consum o un altre escrit relacionat amb l'expedient, sense cap tipus d'assessorament per part d'un informador de consum, no és necessari sol·licitar cita prèvia. L'horari del registre de la Direcció General de Consum és de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

Podeu sol·licitar cita prèvia:

Telemàticament:
https://dgc.fundaciobit.org/citaconsum/reservar-cita;lang=ct

Telefònicament al:

  • Telèfon d’atenció al consumidor: 900 16 60 00. És gratuït i l’horari és de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h, i els dissabtes, de 9.00 h a 14.00 h.
  • Telèfon de les oficines de la Direcció General de Consum:
    • Palma: 971 78 49 96, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.
    • Maó:  971 17 73 33, de dilluns a dimecres, de 9.00 h a 14.00 h.
    • Eivissa: 971 17 70 67, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

Recordau que el dia de la cita heu d’aportar una còpia dels documents que acrediten la relació de consum i tots els mitjans de prova de què disposeu dels fets descrits, com ara contractes, factures, pressuposts, rebuts, comprovants, certificats de garantia, fullets descriptius o de publicitat, mostres, fotografies o altres mitjans de reproducció en relació amb la reclamació.

Per modificar o anul·lar una cita, telefonau al 900 166 000.