Torna

Portal del Consumidor

Portal del consumidor

Aquesta pàgina Web pretén servir eficaçment a la política de protecció als consumidors i usuaris que desenvolupa la Direcció General de Consum dins el marc general de la Llei 7/2014, de 23 de juliol de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. (llegir més...)

 Resum de les activitats de la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears durant el període de l'estat d’alarma

 


 
Accessos directes
 
Consum informa
 
 

avis.gif El passat 22 d’abril de la CNMC va publicar un 'Estudio sobre el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes aéreos en territorios no peninsulares'. Per completar la documentació, el DG de Consum ha demanat al President del CNMC el detall de les diferents companyies per si la gent consumidora de les Balears ha pogut sortir perjudicada i, si es donés el cas, procedir a l’obertura d’un expedient sancionador.

lazo_pdf.gif  Veure ofici de la Direcció General de Consum a la CNMC

link3.gif Accés a l'expedient de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència


Resolució de la consellera de Salut de 23 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l’any 2019

go.gif Accés a la documentació de la convocatòria (Seu electrònica CAIB)

 
L’àrea de consum, dependent de la Direcció General de Consum, és un organisme públic que depèn de la Conselleria de Salut. La seva responsabilitat és la
defensa de les persones consumidores... Més informació
 
Novetats

Descàrrega del full de reclamacions (EMPRESES)

Cartell de Full de reclamacions (EMPRESES)

Empreses que han obtingut el distintiu de qualitat de la Direcció General de Consum

Enllaços

lazo_pdf.gif Calendari de diumenges i festius
 

Telèfon del Consumidor: 900 166 000