Torna

Portal del Consumidor

Portal del consumidor

Aquesta pàgina Web pretén servir eficaçment a la política de protecció als consumidors i usuaris que desenvolupa la Direcció General de Consum dins el marc general de la Llei 7/2014, de 23 de juliol de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

Aquesta Llei obliga els poders públics a aconseguir una protecció efectiva dels consumidors, especialment en allò que fa referència a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels interessos econòmics i socials legítims, a la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis, i al dret a la informació sobre els productes i serveis. A més, preveu que els poders públics han de garantir el dret a l’educació i la formació en temes de consum i han de crear els mecanismes necessaris per assegurar els drets a la participació i representació de les associacions de consumidors i usuaris. (llegir més...)


Amb l'objectiu de millorar l’atenció i evitar temps d’espera innecessaris, la Direcció General de Consum ha establert un sistema de cita prèvia obligatòria per atendre les persones consumidores i usuàries a les oficines d’atenció al consumidor de Palma, Maó i Eivissa.
Accessos directes
 
Consum informa
 
 
 

Resolució de la consellera de Salut de 23 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l’any 2019

go.gif Accés a la documentació de la convocatòria (Seu electrònica CAIB)

 
L’àrea de consum, dependent de la Direcció General de Consum, és un organisme públic que depèn de la Conselleria de Salut. La seva responsabilitat és la
defensa de les persones consumidores... Més informació
 
Novetats

Informació per a les persones afectades per la fallida de l'operador turístic Thomas Cook
La Direcció General de Consum recomana planificar les compres per a l'inici del curs escolar

Descàrrega del full de reclamacions (EMPRESES)

Cartell de Full de reclamacions (EMPRESES)

Empreses que han obtingut el distintiu de qualitat de la Direcció General de Consum

Enllaços

lazo_pdf.gif Calendari de diumenges i festius
 

Telèfon del Consumidor: 900 166 000