Consum
 Portada    Català    Castellà    
 

Memòria 2011

Quines funcions té la Direcció General de Consum? Quin fou el balanç, en xifres, de la seva tasca durant l'any 2010?

Aquí són totes les dades: lazo_pdf.gif Memòria de la D.G.Consum- Any 2011