Torna

Portal del Consumidor

Memòria 2010

 

Quines funcions té la Direcció General de Consum? Quin fou el balanç, en xifres, de la seva tasca durant l'any 2010? Aquí són totes les dades: Memòria de la D.G.Consum- Any 2010