Consum
 Portada    Català    Castellà    
 

Quines funcions té la Direcció General de Consum? Quin fou el balanç, en xifres, de la seva tasca durant l'any 2010? Aquí són totes les dades: Memòria de la D.G.Consum- Any 2010