Torna

Portal del Consumidor

Memòria 2008

 

Quines funcions té la Direcció General de Consum? Quin fou el balanç, en xifres, de la seva tasca durant l'any 2008? Aquí són totes les dades: Memòria de la D.G.Consum - any 2008