Torna

Portal del Consumidor

Formació Professionals Consum

La Direcció General de Consum, en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), organitza cursos de formació adreçats al personal de les administracions públiques de consum (administracions autonòmica, locals i estatal).

Les activitats formatives estan integrades dins el Pla de Formació Contínua Interadministratiu, que subvenciona l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).

La formació del personal incideix en la planificació per modificar o desenvolupar el coneixement i en les tècniques i  es aptituds de l’empleat públic, amb l’objecte d’aconseguir que millori el servei que presta l’Administració als ciutadans, perquè sigui més eficaç i eficient i, en particular, perquè aquests atributs es reflecteixin en el servei que ofereixen als consumidors els organismes públics amb competència en matèria de consum.

 

Curs: LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN ELS SECTORS ESTRATÈGICS

 

Els dies 3 i 5 de desembre de 2018 es realitzarà a Palma el curs La protecció del consumidor en els sectors estratègics, organitzat conjuntament per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i la Direcció General de Consum. Aquest curs s’emmarca dins el Pla de Formació Contínua Interadministratiu (PFCI 2018), adreçat als professionals de les administracions estatal, autonòmica i local competents en matèria de consum. Enguany, com a novetat, s’ha inclòs dins la II Jornada de l’Escola de Consum.

S’adjunta el programa i el full d'inscripció.

El full d’inscripció, degudament emplenat i signat, s’ha de presentar, amb l’autorització del superior jeràrquic,  en el registre de l’organisme competent en matèria de consum,  o en qualsevol de les formes establertes a l’article 16 de la Llei 39/2015.

La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Consum i, una vegada registrada,  enviar-la, per correu electrònic a una de les adreces següents: alopez@dgconsum.caib.es,  mttoledo@dgconsum.caib.es. L’exactitud i la claredat de les dades contribuirà a la realització de qualsevol comunicació posterior, en particular, la d’haver estat admès al curs.

El termini d’inscripció és de les 09.00 hores de dia 26 de novembre de 2018 a les 14.00 hores del dia 28 de novembre de 2018. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada i tindran prioritat les que presentin els professionals de les administracions autonòmica, estatal i local competents en matèria de consum.

Pel que fa al lliurament del certificat s’exigirà que l’alumnat assisteixi, com a mínim, a un 90 % de les hores totals del curs.

El nombre de places és de 35.