Torna

Pacte de Batles i Batlesses

El Pacte de Batles i Batlesses és una iniciativa de la Comissió Europea que va sorgir el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% les emissions de CO2 pel 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005. Els objectius són fixats a escala de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte és que l'acció té lloc en l’àmbit local, a través dels diferents plans d'acció que es presenten i desenvolupen a les diferents ciutats i regions que hi participen. En l’actualitat hi ha més de 7000 municipis signants.

Aquests plans d’acció materialitzen el compromís que ha adquirit l’administració local de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció d’energia a partir de fonts renovables i d’augmentar l’eficiència energètica quant al municipi (sector públic, residencial i terciari).

A partir de l’èxit del Pacte de Batles i Batlesses, el 2014 es va llançar la iniciativa Mayots Adapt, basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es convidava a les ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic. A finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència Internacional del Canvi Climàtic (COP21) es va crear el nou Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Aquest nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2 superior al 40% per a l’any 2030, amb referència a l’any 2005 i junta mitigació i adaptació del canvi climàtic en un mateix compromís. A més, dóna lloc a un pacte global, és a dir, estès a tots els continents del món i no només en l’àmbit europeu, i planteja objectius de reducció per a l’any 2050.

c

objectius

c

Més informació a www.pactodelosalcaldes.eu

c

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica dóna l'impuls definitiu a la implantació del Pacte de Batles i Batlesses a les Illes Balears: 

La disposició addicional novena (Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia) de la Llei, diu així: "el Govern fomentarà l'adhesió dels municipis de les Illes Balears al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia impulsat per la Comissió Europea". La mateixa llei, a l’article 22, estableix "Els municipis de les Illes Balears han d'aprovar plans d'acció per al clima i l'energia sostenible, d'acord amb la metodologia adoptada en l'àmbit de la Unió Europea".

c

Coordinadors Territorials:

Govern

Consell Mallorca          CMenorca        CEivissa   CFormentera     

c

Compromís del Govern de les Illes Balears com a coordinador territorial

El Govern de les Illes Balears (a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic) va signar, en 2018, la nova declaració de compromís dels coordinadors territorials per al període 2030.

PDF Compromís en castellà

PDF Compromís en anglès  

c

Compromís del Consell Insular de Mallorca com a coordinador territorial

 PDF Compromís en castellà

 PDF Compromís en anglès  

Compromís del Consell Insular de Menorca com a coordinador territorial

PDF Compromís en castellà

PDF Compromís en anglès