Torna

Pacte de les Batlies

c

Procés d'adhesió

c

Les autoritats locals tenen un paper destacat en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. La participació en el Pacte dels Batles i Batlesses els dóna suport en aquesta missió, brindant-los reconeixement, recursos i oportunitats d'establir les xarxes necessàries per anar un pas més enllà en els seus compromisos climàtics i energètics.

Mitjançant la signatura del Formulari d'Adhesió. Les autoritats locals poden firmar el Pacte dels Batles i Batlesses en qualsevol moment, no hi ha cap termini.

Es poden adherir les autoritats locals europees de qualsevol mida, des de petits pobles a grans ciutats o illes, poden passar a ser signants del Pacte. L'autoritat local ha d'estar constituïda democràticament amb/per representants electes.

Les autoritats locals que desitgin adherir-se al Pacte de Batles i Batlessesen qualitat de municipi han de portar-lo davant del ple municipal, o a un organisme de presa de decisions equivalent, i sotmetre'l a debat

Per les entitats adherides als compromisos 2020 es recomana que s’adhereixin als compromisos 2030 i redactin el document PAESC que ha d’incloure accions d’adaptació al canvi climàtic.

Podeu trobar una explicació més extensa al document:

PDF Com adherir-se al Pacte de Batles i Batlesses

PDF Presentació sobre l'adhesió

PDF Instruccions adhesió 2020-2030