avisoCookies

Responsive Image

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Secretaria General

Secretaria General

Ruta de navegació

Les secretaries generals són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. Entre les seves atribucions cal destacar les de prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si escau; controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria; exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria, i totes les altres funcions que determina l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 
A més a més, la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitats du a terme l’ordenació i la gestió del personal d’administració i serveis en els centres educatius.

 

Secretaria General

baner
Conselleria de salut i consum

Enlaces de interés

Les secretaries generals són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. Entre les seves atribucions cal destacar les de prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si escau; controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria; exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria, i totes les altres funcions que determina l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 
A més a més, la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitats du a terme l’ordenació i la gestió del personal d’administració i serveis en els centres educatius.

 

2241 M€

Pressupost 2023

1175000

Targetes sanitàries

10

Hospitals

163

Centres atenció primària

Información y contacto

Maria del Pilar Guasp Bergas

Maria del Pilar Guasp Bergas

Sede

Secretaria General

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 16 - 07009 Palma

DIR3: A04005614

Secretaria General

Informació i contacte

Maria del Pilar Guasp Bergas

Maria del Pilar Guasp Bergas

Seu

Secretaria General

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 16 - 07009 Palma

DIR3: A04005614


Publicador de continguts


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts

Mostra'ls tots

Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts