Torna

Atenció a la ciutadania


L'Administració de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local (ajuntaments o consells insulars).

Podeu presentar els vostres escrits a qualsevol d'aquestes oficines:

Oficines de registre de la CAIB i oficines amb servei especialitzat (Cl@ve) i servei SIR (format Excel)
Oficines de registre de la CAIB i oficines amb servei especialitzat (Cl@ve) i servei SIR (format PDF)

Directori geogràfic de les oficines de registres

L'objectiu d'aquesta enquesta és escoltar directament a la ciutadania i conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda a les oficines d'informació i registre, amb la finalitat de millorar la qualitat de la prestació d'aquest servei.

La vostra opinió ens interessa!


Xarxa de municipis i consells adherits al conveni marc d'oficines integrades

Podeu presentar sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració de les Illes Balears o a l'Administració General de l'Estat (AGE), a qualsevol dels ajuntaments o consells adherits al conveni marc:

Xarxa d'oficines dels ajuntaments i consells adherits al conveni marc d'oficines integrades.

Model general de sol·licitud per demanar informació bàsica administrativa i per presentar escrits a l'Administració:
PDF Formulari emplenable i imprimible
Model general per presentar una queixa o un suggeriment a l'Administració:
 Formulari emplenable i imprimible
Model per sol·licitar informació pública (dret d'accés):
Editor de Text Formulari
PDF Formulari