Torna

Atenció a la ciutadania


L'Administració de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local (ajuntaments o consells insulars).

Podeu presentar els vostres escrits a qualsevol d'aquestes oficines:

Oficines de registre de la CAIB (format Excel)
Oficines de registre de la CAIB (format PDF)
Oficines de la CAIB per municipis

Directori geogràfic de les oficines de registres

L'objectiu d'aquesta enquesta és escoltar directament a la ciutadania i conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda a les oficines d'informació i registre, amb la finalitat de millorar la qualitat de la prestació d'aquest servei.

La vostra opinió ens interessa!


Xarxa de municipis i consells adherits al conveni marc d'oficines integrades

Podeu presentar sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració de les Illes Balears o a l'Administració General de l'Estat (AGE), a qualsevol dels ajuntaments o consells adherits al conveni marc:

Xarxa d'oficines dels ajuntaments i consells adherits al conveni marc d'oficines integrades.

Model general de sol·licitud per presentar escrits a l'Administració:
Editor de Text Formulari
PDF Formulari
Model general per presentar una queixa o un suggeriment a l'Administració:
Formulari
 Formulari
Model general de sol·licitud d'informació bàsica administrativa:
Editor de Text Formulari
PDF Formulari
Model per sol·licitar informació pública (dret d'accés):
Editor de Text Formulari
PDF Formulari