avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Ruta de navegació

La missió de la Fundació Bit és encarregar-se d’executar les estratègies d’R+D+I, com a instrument del Govern de les Illes Balears, mitjançant la recerca dedicada a l’anàlisi, el desenvolupament i el foment de les noves tecnologies i de l’esperit emprenedor de base tecnològica.

L'apartat 1 de l'article 24 dels Estatuts de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) modificats per l'Acord del Consell de Govern de 31 de maig de 2024 pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia afirma el següent:  
 
El Patronat, a proposta del president, pot nomenar un gerent com a òrgan de direcció de la Fundació amb funcions de gestió, sens perjudici que en cas de vacant, absència o malaltia d'aquest totes les funcions pròpies de la gerència corresponguin al vicepresident del Patronat que sigui titular de la direcció general competent en matèria d'impuls, foment i divulgació de la innovació. El nomenament del gerent de la Fundació, si n'hi ha, s'ha de comunicar al Consell de Govern, d'acord amb la Llei 7/2010, el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, i la resta de la normativa aplicable.
 

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

xifres banner

0

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Informació i contacte

Sebastián González Cardalliaguet

Seu

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Ctra. de Valldemossa, Km. 7,4 - 07121 Palma

Tel: 971176060

Fax: 971439780

DIR3: A04027052

Publicador de continguts

Organigrama

Delegació de la Fundació Bit a Menorca


Publicador de continguts

Accessos directes


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts


Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts