avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Convocatòria proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, per cobrir places de personal funcionari de carrera de cossos facultatius

Convocatòria proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, per cobrir places de personal funcionari de carrera de cossos facultatius

20/02/2024

Publicació de nou termini de presentació de sol·licituds

 En el BOIB núm. 25, de 20 de febrer de 2024, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la Resolució de 19 de desembre de 2023 per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos facultatiu superior, facultatiu tècnic i ajudant facultatiu de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds.

Mitjançant aquesta Resolució esmentada, es modifica el temari comú en matèria d'ofimàtica de l'annex 3.2 del procés selectiu per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat en data 21 de desembre de 2023, BOIB núm. 172, en els termes establers en l'annex d'aquesta Resolució, per adaptar-lo a la futura aplicació d'ofimàtica Microsoft Office de l'Administració de la CAIB.

Per la qual cosa s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds per a aquelles escales i especialitats que tenen un exercici en què es facin proves del temari comú de la matèria d'ofimàtica (cos facultatiu superior, cos facultatiu tècnic i cos d'ajudant facultatiu) de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 21 de febrer fins al dia 20 de març de 2024).

S'informa que la resta dels cossos (cos auxiliar facultatiu i cos subaltern facultatiu) del procés selectiu esmentat convocats en data 21 de desembre de 2023 que no s'esmenten en aquesta Resolució de modificació no resulten afectats.

D'altra banda, s'informa que les persones aspirants que ja varen participar en el procés selectiu esmentat no han de tornar a presentar una nova sol·licitud.

 

21/12/2023

Convocatòria proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, per cobrir places de personal funcionari de carrera de cossos facultatius

S'iinforma que en data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

20/12/2023

CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025

 

19/12/2023

Propera publicació de la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la CAIB corresponent a les OPE dels anys 2020 i 2021

 S'informa que en el BOIB de dia 21 de desembre de 2023 està previst que es publiqui la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar les places de personal funcionari de carrera dels cossos facultatius que s'ofereixen a l'annex en document relacionats


Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució per la qual s'aprova la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'administració especial de la CAIB
Resolució de modificació de la Resolució de 19 de desembre per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​