Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

Programa de la prova ràpida de detecció del VIH en entorns no clínics

El diagnòstic precoç de la infecció permet beneficiar-se dels avantatges que la teràpia antiretroviral, altament efectiva, proporciona, aconseguint una millor qualitat de vida i una expectativa potencialment normal.

Des de la perspectiva preventiva, avui sabem que les persones que coneixen la seva infecció tenen major prevalença de pràctiques sexuals sense risc que aquelles que no han estat diagnosticades. A més, les persones tractades correctament tenen unes virèmies molt més baixes que les no tractades, per la qual cosa és menor la transmissibilitat, d’una manera especial durant la infecció aguda.

A Espanya s’estima que el 30% de les persones seropositives desconeix que estan infectades pel VIH.

La promoció del diagnòstic precoç constitueix, en la actualitat, una de les actuacions més eficients de control de la transmissió de la infecció.

Els tests ràpids de cribatge enfront del VIH permeten, mitjançant una tècnica senzilla, conèixer l’estat serològic en aproximadament 20 minuts. La fiabilitat d’aquests tests s’aproxima al 100% (sensibilitat 100%, especificitat 99,7%), sempre que hagin transcorregut tres mesos (període finestra) des de la pràctica de risc. Tot resultat positiu necessita confirmació mitjançant proves convencionals.

Objectius

  • Augmentar la detecció precoç de la infecció per VIH mitjançant la realització del test ràpid a les persones amb pràctiques de risc.
  • Promoure les mesures de prevenció i control del VIH a través de la informació i sensibilització de les persones usuàries.
  • Incrementar la percepció de vulnerabilitat enfront de la infecció.
  • Derivar a centres sanitaris per confirmar els casos que resultin positius.
  • Informar dels recursos existents a aquelles persones que requereixin suport social i/o psicològic.

Metodologia

La metodologia està basada en la tècnica de counselling, on es facilita consell pre i post test.

La realització de la prova es regeix pels principis de voluntarietat i confidencialitat.

Activitats

  • Counselling pre test.
  • Realització del test: Es recull sang capil•lar mitjançant una punció a un dit.
  • Durant el temps d’espera (uns 20 minuts) s’omple un qüestionari anònim i confidencial.
  • Counselling post test i entrega del resultat.
  • Derivació per confirmar els resultats positius.

 * Consultau on es pot realitzar la prova

Documentació

 Test ràpid del VIH/Sida en les farmàcies (+)

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2020)
(+)

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2019)
(+)

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2018)
(+)

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2017) (+)  

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2016) (+)

Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2015) (+)

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2014) (+)

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2013) (+) 

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2012) (+)

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2011) [+]

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2010) [+] 

 Resum de les proves de detecció del VIH en entorns no clínics (2009) [+]

 Cartell de la prova ràpida 2010 [+]