Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

Preguntes més freqüents sobre VIH i SIDA


Quins són els símptomes de la infecció pel VIH?
No existeixen símptomes específics d’infecció pel VIH. L’única forma de saber si una persona s’ha infectat o no, és mitjançant la realització d’una prova específica de detecció del VIH.

Quin temps s’ha d’esperar per realitzar-se la prova del VIH després d’haver tengut una pràctica de risc?
Per tenir la seguretat que el resultat de la prova és definitiu, han d’haver transcorreguts 3 mesos des de la darrera pràctica de risc. És el que es coneix com a  període finestra. No obstant, el personal especialitzat en VIH pot valorar la conveniència de realitzar  la prova del VIH encara que no hagin transcorreguts els 3 mesos.

És eficaç el preservatiu per evitar la transmissió del VIH?
Sí. Els preservatius protegeixen enfront del VIH sempre que s’utilitzin de forma correcta en totes les relacions de penetració (vaginal, anal o bucogenital), no estiguin caducats i s’hagin conservat en un lloc fresc i sec.

És molt alt el risc de transmissió per penetració anal?
La  penetració anal sense preservatiu és la pràctica sexual de major risc per a la infecció, és habitual que es produeixin microlesions a l’anus i al penis a través de les quals el VIH contingut en el semen i/o en la sang pot entrar a l’organisme. El risc d’infecció existeix tant per al qui penetra com per a la persona que es penetrada, encara que és major per a la segona, i augmenta si existeixen  lesions genitals i/o infeccions de transmissió sexual.

És molt alt el risc de transmissió per penetració vaginal?
La  penetració vaginal sense preservatiu és una pràctica sexual d’alt risc per a  la infecció, existeix tant per al qui penetra como per a la dona que es penetrada, encara que és major per a la segona, i augmenta si existeixen  lesions genitals i/o infeccions de transmissió sexual.

Existeix risc de transmissió per una fel•lació?
La fel•lació sense preservatiu  té menys risc d’infecció que la penetració anal o vaginal, però no es pot descartar. El risc és només per a la persona que fa la fel•lació (pel contacte de semen amb la seva boca). La persona a qui se li realitza no té risc (la saliva no transmet el VIH). No obstant el risc de contreure altres infeccions de transmissió sexual (sífilis, gonorrea, herpes, etc.) pot ser important per a les dues persones. El risc de transmissió tant del VIH com d’altres infeccions de transmissió sexual s’elimina si s’utilitza correctament el preservatiu i disminueix si no s’ejacula en la boca.

Es transmet el VIH per un cunnilingus?
El cunnilingus sense mètode de barrera té menys risc d’infecció que la penetració anal o vaginal, però no es pot descartar. El risc és només per a la persona que fa el cunnilingus (pel contacte de la secreció vaginal amb la seva boca) i augmenta amb la presència de sang menstrual. La persona a la qual se li realitza no té risc (la saliva no transmet el VIH). No obstant el risc de contreure altres infeccions de transmissió sexual (sífilis, gonorrea, herpes, etc.) pot ser important per a les dues persones. El risc de transmissió s’elimina utilitzant mètodes de barrera com  preservatius, coberts, tovalloles de làtex o protectors de plàstic

Es transmet el VIH per un anilingus (contacte de boca amb anus)?
Existeix un risc potencial, encara que és extremadament baix, i sempre per al qui el realitza. La transmissió del VIH podria produir-se si es realitza un anilingus a una persona amb sang en els excrements o en la zona anal (hemorroides, fístules, etc.). aquesta pràctica sexual també està relacionada amb la transmissió d’altres infeccions com la sífilis, l’ hepatitis i alguns paràsits, per la qual cosa es recomana l’ús de mètodes de barrera.

Té qualque risc el líquid preseminal?
No existeixen suficients proves científiques que demostrin la transmissió del VIH a través del líquid preseminal. En cas de tenir capacitat transmissora aquesta  seria molt reduïda.

Puc infectar-me per masturbar una altra persona o que aquesta em masturbi?
No. El contacte de fluïts potencialment transmissors amb la pell sana d’una altra persona no té risc de transmissió del VIH.

Existeix risc per conviure amb una persona amb VIH?
No. En la convivència diària amb una persona amb VIH no existeix risc de transmissió. El VIH no es transmet per l’aire o l’aigua; a través d’aliments o insectes; per compartir instruments que no impliquin contacte sanguini o de fluïts sexuals; per excrements, saliva, fluït nasal, suor, llàgrimes, vòmits i orina, llevat que contenguin sang.