Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

Epidemiologia VIH - SIDA - altres ITS

 

ÀMBIT AUTONÒMIC  

Situació epidemiològica de VIH-Sida a les Illes Balears   
icono_http.gif http://epidemiologia.caib.es

ITS. Xarxa de vigilància epidemiològica de les Illes Balears
icono_http.gif http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/informes_anuales-11681/

ÀMBIT ESTATAL

Enquesta hospitalària de pacients VIH/sida
icono_http.gif https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2018_def.pdf

Vigilància epidemiològica de VIH, Sida i ITS:

  • Sistema d’informació poblacionals
  • Sistema d’informació sobre la prevalença del VIH.
  • Vigilància de les conductes de risc per al VIH: enquesta de salut i hàbits sexuals, us de drogues i ITS.
  • Informació sobre mortalitat.
  • Informació sobre persones que viuen amb el VIH.
  • Informes específics.

icono_http.gifhttps://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/home.htm

ÀMBIT INTERNACIONAL

Centre europeu per a la vigilància epidemiològica del VIH
icono_http.gif http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/aids/hiv-network/Pages/index.aspx

Publicacions sobre epidemiologia ONUSIDA
icono_http.gif http://www.unaids.org/es/dataanalysis/knowyourepidemic/epidemiologypublications