Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

Programa d'Intercanvi de Xeringues a farmàcies (PIX)

 
El PIX és un programa que proveeix a les persones usuàries de drogues injectades (UDI) de material d’injecció estèril, de forma gratuïta, a canvi de l’entrega de les seves xeringues usades.
Aquest programa forma part de l’estratègia de “reducció de riscs” associat al consum de drogues, que té com objectiu disminuir la mobilitat i la mortalitat associada al consum de drogues, minimitzant els seus efectes negatius sobre la salut individual i col·lectiva.

Objectiu general:

  • Prevenir la infecció pel VIH en la població UDI, evitant l'ús compartit de xeringues. 

Objectius específics:

  • Evitar l’ús compartit de xeringues.
  • Accedir en el programa al major nombre d’UDI que no contacten amb altres tipus de programes o serveis d’atenció a drogodependències.
  • Recollir les xeringues usades perquè no suposin un risc per a la resta de la població.
  • Fomentar la modificació de les conductes de risc, tant en l’autoadministració de droga injectada, com en les pràctiques sexuals.
  • Informar les persones UDI dels serveis sociosanitaris i dels programes de tractament de drogodependències.

Activitats

  • Distribució de material d’injecció estèril: xeringues estèrils, tovalloletes d’alcohol, aigua per a la injecció higiènica, a més de preservatius per a les relacions sexuals, que eviten principalment la infecció per VIH/sida.
  • Proporcionar informació, educació sanitària i consell a les persones UDI del programa.
  • Derivació de les persones UDI, que ho requereixin o que ho desitgin, a altres recursos sociosanitaris existents a ’àrea d’actuació del programa.

Documents

 Llistat de farmàcies en programa [+]

 Full de declaració mensual stock Kits [+]


Tràmit en líniaTramitació telemàtica del Balanç Mensual de Kits del Programa PIX