Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

1 de desembre, Dia Mundial de la Sida

La prevenció i la detecció precoç del VIH i la no discriminació són essencials per acabar amb l'epidèmia de la Sida

 

La Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears, alineada amb els objectius d’ONUSIDA per al 2030, té com a meta en els pròxims anys aconseguir que el 95% de les persones infectades pel VIH estiguin diagnosticades; el  95% d’aquestes estiguin en tractament; i que el 95% d’elles compten amb una càrrega viral inatacable i, per tant, intransmissible, juntament  amb l'anomenat  “0% de discriminació”.

Amb motiu del Dia Mundial de la Sida, que es commemora l'1 de desembre, es vol incidir que la prevenció i la detecció precoç del VIH i la no discriminació a les persones amb VIH són essencials per aturar aquesta epidèmia.

El lema per a aquest dia del Ministeri de Sanitat, al qual s'adhereix la Direcció de Salut Pública i Participació, és “Viu en positiu. Ningú no hauria de veure limitats els seus drets i oportunitats per tenir el VIH”. És a les nostres mans eradicar la transmissió del VIH i millorar la vida de les persones que hi viuen. Per aconseguir-ho, cal el compromís i el treball col·laboratiu de tota la societat.

En aquest sentit, hi ha diferents actuacions encaminades a la consecució d'aquests objectius com l'educació afectiva i sexual als centres escolars de la nostra comunitat (Programa “Amb tots els sentits”), la promoció de l'ús del preservatiu, el foment del diagnòstic precoç (finançament de proves ràpides a farmàcies i ONG), l'atenció i el tractament gratuït a les persones diagnosticades, la profilaxi preexposició i postexposició i les actuacions dirigides a disminuir l'estigma i la discriminació de les persones infectades.

Per a més informació:
http://vihsida.caib.es
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/cat/sida_i_nous_diagnostics_de_vih-57263/

#ViuEnPositiu