Torna

VIH - SIDA i infeccions de transmissió sexual

Conviure no transmet el VIH

Des de l’inici de la infecció pel VIH, s’han produït molts d’avanços en el diagnòstic, en els tractaments i en la qualitat de vida de les persones infectades, però l’estigma que segueix acompanyant el VIH, per ser una infecció de transmissió majoritàriament sexual, des del punt de vista de Salut Pública és un dels principals obstacles per a l’accés als serveis de salut, al diagnòstic i al tractament.

Les conseqüències d’aquest estigma no només són per a les persones infectades, sinó també per a la població general. El temor als possibles efectes laborals i socials d’un resultat positiu en la prova del VIH fa que es produeixin retards en el diagnòstic i en l’adopció de comportaments preventius de cara a les altres persones. A algunes persones amb VIH aquest estigma pot provocar que, per por a ser rebutjades, no  proposin  l’ús del preservatiu a les seves parelles sexuals o no comuniquin el seu estat serològic a les seves parelles.

Cal recordar que a Espanya hi ha  unes 150.000 persones amb infecció per VIH, que representen 4 persones infectades per cada 1.000 habitants, de les quals prop del 30 % ho desconeixen per no haver  estat diagnosticades, la qual cosa fa que no puguin beneficiar-se de manera precoç dels tractaments disponibles, a la vegada que augmenta el risc de la transmissió a altres persones. Alguns estudis indiquen que entre el 25 % - 30 % de les persones amb VIH, que desconeixen el seu estatus serològic, són responsables del 54 % de les noves infeccions.

El diagnòstic tardà, per falta de percepció de risc enfront del VIH o a causa de l’estigma que l’envolta,  dificulta que les persones diagnosticades puguin rebre un tractament adequat per millorar la seva qualitat de vida, per la qual cosa tenen un major risc de desenvolupar la sida i la seva mortalitat és major en relació amb les persones que accedeixen al diagnòstic i al tractament eficaç de manera precoç. També s’ha de tenir en compte el cost en el tractament i la cura de les persones malaltes són superiors quan es diagnostica la infecció de forma tardana. A les Illes Balears, encara que la prova sigui gratuïta i confidencial, el retard en el diagnòstic arriba al 53 % dels nous casos de VIH.

El VIH es pot prevenir, si s’aposta per les relacions sexuals segures, i no es comparteixen objectes punxants ni tallants.

go.gifCartell de la campanya