Torna

Salut i Gènere

Violència contra les dones

Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com "tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com en la vida privada ". (Resolució de l'Assemblea General Resolució 48/104 Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, 1993).

La violència contra dones i nines és una de les violacions als drets humans més sistemàtiques i esteses. Està arrelada en estructures socials construïdes sobre la base del gènere més que en accions individuals o accions a l'atzar; transcendeix límits d'edat, social, econòmic, educacional i geogràfic; afecte a totes les societats; i és un obstacle important per eliminar la desigualtat de gènere i la discriminació a nivell global. (Assemblea General de les Nacions Unides, 2006).

La violència contra les dones inclou:

 • Violència física, psicològica, sexual, econòmica, estructural, espiritual, política o institucional, simbòlica i/o social dins la parella i fora.
 • La mutilació genital femenina
 • El matrimoni forçat i/o precoç
 • Els crims per honor i/o pel dot
 • Les execucions extrajudicials
 • Les agressions amb àcid
 • El tràfic de dones i menors amb finalitats d'explotació sexual
 • El feminicidi i l'infanticidi femení

Els contextos de la violència contra les dones poden ser:

 • En la família
 • En les relacions de parella o festeig
 • En la societat
 • En l'àmbit laboral
 • En els mitjans de comunicació
 • En els conflictes armats (dones i nines refugiades)
 • En l'àmbit institucional (perpetrada o tolerada per l'estat)
 • En la cultura