Cita prèvia per a la presentació de reclamacions sobre subministrament elèctric i/o gas

Ateses les circumstàncies del moment actual, i per preservar la salut de tothom, posam en marxa el servei de sol·licitud de cita prèvia per a les tramitacions presencials de reclamacions en matèria de subministrament elèctric i/o gas.

Per presentar qualsevol reclamació, s'ha de demanar obligatòriament cita prèvia.

Aquesta tramitació presencial està disponible només per a les persones físiques. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, de conformitat amb l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, la sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, contactaran amb vós per confirmar-vos la cita o bé proposar-vos-en una de nova. Aquest criteri es farà segons l'ordre d'entrada de les sol·licituds i la capacitat de l'oficina.

Per fer la sol·licitud cal emprar el formularia que hi ha a continuació. Per rebre resposta, es necessari emplenar tots els camps del formulari.

desc_cita previa per a reclamacions