Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Sin título-1.jpg

Els arbres singulars de Balears

Què són?

Determinats arbres tenen un valor patrimonial o un significat cultural d'una transcendència notable. 

Es tracta d'individus de característiques o edat extraordinàries, o bé que per la seva ubicació o altres característiques han estat coneguts i estimats per els pobles de les Illes Balears, de manera tradicional. N'és una prova d'això el nom propi amb que alguns d'ells es coneixen.

plano.gif

Les mesures  principals dels arbres són: el diàmetre de la capçada, l'alçada (des del nivell de terra fins el començament de les branques) i l'alçada total o de capçada (des del nivell de terra fins la part més alta de les fulles). 

Els arbres formen part de manera senyalada del Patrimoni Natural de les Illes Balears. Alguns d'ells, són recolzament autèntic de la cultura col·lectiva, al estar relacionats amb fets històrics o constitueixen part de la mítica o la tradició popular, o fins i tot, del patrimoni artístic, com inspiradors d'obres plàstiques o literàries.

Garrover de Son Mora.jpg arbre de la trapa andratx.jpg

Garrover de Son Mora

Arbre de La Trapa

Per a la preservació i manteniment dels arbres singulars, el Parlament de les Illes Balears, aprovà la Llei 6/1991, de 20 de març, per lectura única i unanimitat, de Protecció d'Arbres Singulars, que crea el Catàleg d'Arbres Singulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 ley_protect_arboles_singul.pdf Llei 6/1991, de 20 de març.pdf

figueres de can toni mestre sant francesc xavier formentera.jpg olivera_de_la_reina.jpg

Figueres de Can Toni Mestre

Olivera de La Reina

Una vegada que s'ha catalogat l'arbre en qüestió, la seva descatalogació només és possible quan mor l'exemplar.

La possibilitat d'acord entre els propietaris i l'administració per gestionar el manteniment d'aquests arbres, és molt important.

pins de vicent de na blaia sant joan de llabritja eivissa.jpg Savina_de sa tanca dalladins.jpg

Pins de Vicent de na Blaia

Savina de sa Tanca d'allà dins


El Catàleg d'arbres singulars de Balears disposa actualment de 66 exemplars (o grups d'exemplars en alguns casos), protegits.