Catàleg Balear d'espècies protegides

Es tracta d'una llista d'espècies catalogades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es troben classificades per categoríes, i per grups taxonòmics. Aquest catàleg serveix com a referència per a la gestió de les prioritats de conservació.

Saber si una espècie es troba catalogada o no, és molt important també a l'hora de tramitar denúncies.

No és una informació fixa, ja que les espècies poden recuperar-se o empitjorar el seu estat poblacional, canviant així el seu nivell d'amenaça.

Les categories de protecció són:

  • EN PERILL D'EXTINCIÓ
  • SENSIBLES A L'ALTERACIÓ DEL SEU HÀBITAT
  • VULNERABLES
  • D'INTERÈS ESPECIAL
  • D'ESPECIAL PROTECCIÓ

 

bellerolet.JPG

decret_75_creacio_cataleg.pdf Decret mitjançant el qual es crea el Catàleg.pdf

 

 

PDF Catàleg actualitzat. Versió taula de text.pdf

 


 

ferreret04.jpg

prioritats.pdf Prioritats d'actuació per a la conservació de vertebrats terrestres (en castellà).pdf

 

PDF El ferreret, del descubrimiento a la conservación ( En premsa pendent de publicació)