Torna

Servei de Protecció d'Espècies

 Sin título-1.jpg

 

Què ha fet fins ara? 

  

El Consell ha celebrat fins l’agost de 2009 un total de disset reunions, vuit del ple,
cinc de la comissió de flora i quatre de la comissió de fauna
. Ha pres cinquanta-sis
acords
(veure detall), informant favorablement divuit plans i vint-i-una propostes de
catalogació
. També a près acords relatius a altres qüestions.


En els documents adjunts podeu conèixer el detall dels acords adoptats i llegir les actes
de cada una de les reunions.


 ACORDS

ACORDS.pdfACORDS.pdf

 

 

ACTES DE LES REUNIONS

Acta1.pdfActa1.pdf

Acta2.pdfActa2.pdf

Acta3.pdfActa3.pdf

Acta4.pdfActa4.pdf

Act flora 1.pdfActa flora 1.pdf

Act flora 2.pdfAct flora 2.pdf

Acta fauna 1.pdfActa fauna 1.pdf

Acta fauna 2.pdfActa fauna 2.pdf


 

DOCUMENTS INFORMATS FAVORABLEMENT

Aquests plans segueixen la seva tramitació, i després de l'audiència a les administracions i la informació pública corresponent, correspon al Conseller de Medi Ambient per la seva aprovació.

 

 

pla_ferreret.pdf II Pla de Recuperació del ferreret.pdf

pla_milana.pdf Pla_de Recuperació del Milà.pdf

pla_limonium_magaluf.pdf Pla de Recuperació de les saladines del prat de Magaluf.pdf

pla_limonium.pdf Pla de Recuperació de Limonium barceloi.pdf

Pla_gavina_corb.pdf Pla_de Gestió de la Gavina Roja i el Corb Marí.pdf

Pla_peixatera.pdf Pla_de Conservació de l'Àguila Peixatera .pdf

pla_EII.pdf Pla d'Espècies Introduïdes Invasores.pdf

EII_fauna.pdf Llista d'Espècies Introduïdes Invasores (Fauna).pdf

EII_flora.pdf Llista d'Espècies Introduïdes Invasores (Flora).pdf

Fitxa_cotoneaster.pdf Fitxa_de Catalogació del Cotoneaster.pdf

Annex voltor.pdf Annex al Pla de maneig del voltor a Mallorca.pdf

Aprovació plans boib 3a tanda.pdf Aprovació plans de Recuperació de Vicia bifoliolata,

PDFPla Homeyer, Pla de conservació de Flora vascular del Puig Major,
i els Plans de maneig del teix i del voltor negre
(BOIB 171. 06/12/08).pdf

boib aprovació plans 4a tanda.pdf Aprovació del Pla de reintroducció d'Hieraaetus fasciatus,
Pla de conservació de Euphorbia margalidiana
i els Plans de conservació de la tortuga mora i la miloca
(BOIB 112. 01/08/09)
.pdf

CAIB Pla Conservació miloca definitiu - bo.pdf Pla de conservació de la Miloca (Neophron percnopterus) a Balears.pdf

 Decret 65-2004 puffinus català.pdf Decret 65-2004 pel qual s'aprova el Pla de recuperació
del virot petit (Puffinus mauritanicus) a Balears. (BOIB 97. 13/07/04).pdf

 Pla de Conservació Tortuga Mora DEF - bo.pdf Pla de Conservació de la tortuga mora.pdf

 Pla Maneig Voltor negre.pdf Pla de Maneig del voltor negre.pdf

 Pla Recuperació Euphorbia margalidiana v6 - bo.pdf Pla Recuperació de Euphorbia margalidiana.pdf

 Pla Reintroducció coabarrada def - bo.pdf Pla de Reintroducció de l'àguila coabarrada.pdf

 Pla teix_v4_incorporades les alegacions_.pdf Pla de maneig del teix a Mallorca.pdf
 

 Pla Vicia bifoliolata.pdf Pla de Recuperació de Vicia bifoliolata a Menorca.pdf

 Pla_Puig Major(incorporades alegacions).pdf Pla de Conservació de la Flora amenaçada del Puig Major.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capsalereta.jpg