Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Tornar al llistat de notícies

30/04/2009

ALZINA DE SES TRUTGES

ALZINA DE SES TRUTGES
Espècie: Alzina, Quercus ilex

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: Es troba a uns 200 metres de les cases d’Alcanelleta, dins el bosc i al peu del camí que va cap Alcanella.
Propietat: Predio Aucanella, SL.
Descripció: Arriba als 19 metres d’alçària, amb un perímetre de tronc de 6 metres. Té quatre branques principals i una capçada de 22 metres de diàmetre.
Edat: 400-600 anys.
Com a característica més destacable hi ha el perímetre del tronc, que té l’interior totalment buit pel foc. Presenta forats de larves de banyarriquer. La seva vitalitat és baixa.