Torna

Servei de Protecció d'Espècies

capsalera04.jpg

Els endemismes vegetals de les Balears

Les plantes endèmiques són pròpies i exclusives, no es troben a cap altra part del món. Moltes d'elles són ben conegudes i bastant comunes, com l'estepa Joana o la peònia, però d'altres viuen només a llocs inaccessibles, com ara els penya-segats i els illots. La flora endèmica balear és un autèntic tresor natural que cal conservar, tant per la seva bellesa com pel seu elevat valor científic. A Balears, hi viuen 124 espècies vegetals endèmiques.

asperula.jpg helleborus.jpg

Asperula paui

Helleborus lividus

A les Balears tenim un total de 1729 tàxons nadius (Xifres orientatives), dels quals més de la meitat (52%) tenen un àrea de distribució mediterrània i un 11% (173 tàxons, 130 sense el gènere Limonium) són exclusius o endèmics de les Balears.

euphorb_margalid.jpg Hypericum_balearicum.jpg

Euphorbia margalidiana

Hypericum balearicum

En el medi natural les plantes s'agrupen en grans grups o ecosistemes que es diferencien entre ells pel clima i la geologia que condicionen la diversitat d'espècies vegetals.

Apium_bermejoi.jpg Arenaria_grandiflora.jpg

Apium bermejoi

Arenaria bolosii

La Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (LECO) és la norma que pretén regular la declaració, protecció, conservació, restauració i gestió dels Espais de Rellevància Ambiental, que inclouen els Espais Naturals Protegits i les àrees naturals que formen la Xarxa ecològica Europea "Natura 2000".

Paeonia_cambessedesii.jpg Hippocrepis_balearica.jpg

Paeonia cambessedesii

Hippocrepis balearica

La Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (Llei 42/2007) que deroga la Llei estatal 4/89 relativa a la Conservació dels Espais Naturals Protegits i de la Fauna i Flora Silvestre, determina la protecció i conservació de les plantes catalogades.

Part de la flora Balear està catalogada al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades (Real Decreto 439/1990) i part al Catàleg Balear d'Espècies Protegides i d'Especial Interès (Decret 75/2005).