Els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil de les Illes Balears donen suport als diferents organismes de la nostra comunitat en les tasques de prevenció i salvament, ja sigui a persones o béns afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública. I ho fan de manera totalment altruista i desinteressada a través de les diferents agrupacions municipals que existeixen a les Illes Balears.

La seva tasca l’empara la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, la qual estableix un marc per a la participació dels ciutadans en la protecció civil. Bé mitjançant l’acompliment d’una sèrie d’obligacions ciutadanes constitucionalment establertes o bé a través de la seva col•laboració en les agrupacions de voluntaris i voluntàries.

La Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears vetlla per la creació d’agrupacions i ofereix formació als voluntaris i les voluntàries que les integren. També col•labora amb els ajuntaments aportant els recursos materials per desenvolupar les tasques de protecció civil.


Actualment existeixen 54 agrupacions, 41 a Mallorca, 7 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a Formentera.