Les principals activitats que duen a terme els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil són:

Intervenció en situacions d’emergència

  • Assistència a persones afectades en situacions d’emergència.

  • Recerca de persones desaparegudes.

  • Col·laboració amb els serveis d’emergència i auxili a la ciutadania en cas de fenòmens meteorològics adversos.

Tasques de prevenció

  • Actuar en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions urbanes, vigilància forestal, festes i fires locals, carreres ciclistes, proves esportives, etc.)

  • Col·laborar en la redacció d’estudis de riscos de la localitat, preferentment d’edificis, locals i establiments de concurrència pública.

  • Realització de campanyes d’informació i divulgació per a col·lectius exposats a riscos.