Els i les aspirants al voluntariat de les Illes Balears hauran de reunir les següents condicions:

  • Tenir més de 18 anys.

  • No patir cap malaltia contagiosa.

  • Ser apte per als treballs propis dels serveis que s’han de prestar.

  • Superar un curs de formació.

Un cop superat el curs de formació i les pràctiques obligatòries dins l’agrupació, els sol·licitants que resultin admesos seran classificats com a voluntaris o voluntàries, i rebran el títol credencial corresponent.

Tots els voluntaris i les voluntàries signaran, abans d'iniciar la seva tasca, un document de reconeixement explícit, sobre la naturalesa voluntària de la seva tasca, així com la manifestació expressa de l’acceptació de les normes aplicables als voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil de les Illes Balears.

Vols fer-te voluntar/ària? Envian's un correu electrònic a: infoproteccioncivil@112ib.com