Persones de contacte del Departament de Coordinació de Protecció Civil de la Direcció General d'Emergències i Interior:
- Jaume Pol Serra (coordinador)
- Cristina Macías Jaume

Adreça electrònica: infoproteccioncivil@112ib.com
Telèfon: 971 17 71 00