COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

La Comissió de Planificació té les funcions següents:

1. Informar sobre la proposta de mapa escolar elaborat pel director de l'Institut i previst en la disposició addicional quarta del  Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

2. Informar sobre el Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància, previst en l'article 10 del Decret 30/2020.

MEMBRES

− Neus Riera Estarellas, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa.

− Rosa Mas Ramis, directora de l’Institut per l’Educació de la Primera Infància.

− Maria de Lluc Jiménez Jofre, secretària, AD de la Conselleria d’Educació i Universitats.

− Sr. Jaume Tortella Cànaves, en representació del Consell Insular de Mallorca.

− Sra. Leonor Berja Riudavets, en representació del Consell Insular de Menorca.

− Sra. María Isabel Reyes Sánchez, en representació del Consell Insular d’Eivissa.

− Sra. Susana Labrador Manchado, en representació del Consell Insular de Formentera.

− Sra. Mª de los Àngeles Leonor Bosch Pérez, en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

− Sr. Miquel Santadreu Bestard, en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

− Sr. Miguel Ángel Capó Juan, en representació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

− Àngels Camps, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Menorca).

− Cecília Zamorano Terrassa, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Mallorca).

− Paula Caldes Ignaci, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Mallorca).

− Rosario Dorador López, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Eivissa).

− Alba Furniet Expósito, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Formentera).

− Francisca Mena Pericàs, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Mallorca).

− Francisca Esther Arbós Purxet, mestra de primer cicle d’Educació Infantil  (Mallorca).

− Catalina Cebrian Alcolea, en representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA).

− Anna Torres Martín, en representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA).

− Josep Vinent, representant sindical (CCCO).

− Maria Camps Sintes, representant sindical (STEI).

− Isabel Llull Huguet, representant sindical (STEI).

− Coloma Jaume, representant sindical (UGT).

− Miquel Àngel Guerrero Company, en representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA).

ACTES
Data Enllaç
02/12/2021 PDF Esborrany acta
31/05/2021 PDF Acta