Cab Prevencio

 

PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

Les intervencions en prevenció de la malaltia són actuacions dirigides a prevenir malalties greus, molt prevalents a les societats actuals, mitjançant educació sanitària, vacunes, cribratges i participació en programes de detecció precoç, entre altres mesures per evitar la malaltia o reduir-ne les conseqüències un cop establerta, tot amb l’objectiu final d’envellir en salut. La clau per aconseguir-ho és viure en salut i positivitat des de les primeres etapes de la vida.

Però, abans de parlar de malaltia, facem una breu al·lusió a la importància d’evitar-la.

La salut de les persones comença a construir-se des del moment de la concepció. A partir de llavors, la manera de viure determinarà, en bona part, tant la salut present com la futura. Un dels estils de vida reconegut com a més saludable en el món és l’estil de vida mediterrani, que no depèn només d’una dieta, sinó d’un conjunt de factors que, combinats (dieta, costums, vida a l’aire lliure, descans, vida activa, relacions), el fan tan aconsellable com protector de la salut. Posem-lo en pràctica, som genuïnament mediterranis!