Observatori autonòmic de drogues

 

Enquestes autonòmiques
ILLES BALEARS
Enquesta autonòmica sobre l'us de drogues en alumnes d'ensenyament secundari

ILLES BALEARS
Enquesta sobre alcohol, drogues i altres addiccions a Illes Balears

ILLES BALEARS
Enquesta autonòmica sobre l'ús de drogues en alumnes d'ensenyament secundari

ILLES BALEARS
Enquesta sobre alcohol i drogues a les Illes Balears

ILLES BALEARS
Enquesta autonòmica sobre l'ús de drogues en alumnes d'ensenyament secundari

ILLES BALEARS
Enquesta sobre alcohol i drogues a les Illes BalearsEnquestes nacionals
ESTATAL
Estudi pilot ESTUDES 2023 1r-2n ESO

ESTATAL
Enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres adiccions a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya


ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya
Enllaços
   
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)
  Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues - Informes 2007-2011
Informació relacionada
   

Enquesta sobre prevenció de les addiccions a Palma

Resultats de l’enquesta escolar de Palma sobre prevenció de les addiccions

lazo_pdf.gif  Veure document

Estudi sobre consum de drogues en la població escolar d'Eivissa 2018

Estudi sobre consum de drogues en edat escolar a la illa d'Eivissa, elaborat pel Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA)

lazo_pdf.gif  Veure document