29 d'octubre, DIA SENSE JOCS D'ATZAR

L’any 2014 els centres d’atenció als drogodependents (CAD) varen atendre 132 casos de persones amb problemes d’addicció al joc

Els jocs d’atzar són considerats com una opció de divertiment i d’oci. Jugar de manera correcta significa que la persona gaudeix de les experiències del joc en situacions de baix risc o nul. El problema sorgeix quan algunes persones perden el control del seu comportament. La dependència, l’impuls intens de jugar i difícil de controlar i la incapacitat de deixar el joc, malgrat les greus conseqüències en els àmbits personal, familiar, econòmic i social, caracteritzen el joc patològic, la ludopatia.

Els centres d’atenció als drogodependents (CAD) de les Illes Balears, que depenen de la Conselleria de Salut i dels consells insulars, varen atendre 132 persones amb problemes d’addicció al joc durant l’any 2014. Des d’aquests centres s’ofereixen programes de tractament i d’assessorament a les persones afectades que tenen addicció al joc i a les seves famílies. Aquests programes es duen a terme a partir de l’actuació d’un equip multidisciplinari a fi de valorar la situació real de la persona i mesurar el grau d’addicció al joc i l’afectació de la seva vida personal, social i familiar, així com el tractament i l’abordatge de l’addicció. La família del pacient també rep assessorament al llarg de tot el procés terapèutic.

Per a totes les persones interessades a conèixer els recursos tant públics com privats que hi ha a la comunitat de les Illes Balears pel que fa a l’atenció d’aquesta addicció, el Pla d’Addicció i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) disposa d’un servei que facilita la informació. El telèfon de contacte és el 902 07 57 27 i l’adreça electrònica pladrogues@dgsanita.caib.es.

La Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques té activa una pàgina web <www.jugarbien.es> en què s’aporta informació àmplia sobre el que suposa jugar de manera correcta i responsable. En aquesta web es poden visualitzar documents d’interès, recomanacions, informació sobre els mites i realitats del joc, espais d’autoavaluació per saber quin comportament s’adopta davant el joc, entre d’altres.