DESENVOLUPAMENT NORMATIU: REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL

Acord del Consell de Govern de 12/03/1999 pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de la Mesa General de Negociació

Acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de 25 de febrer de 2000, pel qual s'aprova el conveni adoptat a la mesa general de negociació entre l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els sindicats CCOO, CSI-CSIF i UGT, sobre el desplegament de l'acció sindical de les juntes de personal, comitè/s d'empresa i de les seccions sindicals 

PDF Acord del Consell de Govern de dia 10 de juny de 2005, d'aprovació del reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2006, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa General de Negociació sobre el desplegament de l'acció sindical de les juntes de personal , dels comitès d'empresa, dels delegats/ades de personal i de les seccions sindicals en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

PDF Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per a la reducció del dèficit públic en relació amb la suspensió de l'aplicació dels pactes i acords subscrits entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals més representatives relatius al desplegament de l'acció sindical
Ac CGovern Reglament MESA SECTORIAL SANITAT.pdf Acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de 7 de maig de 1999, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.