Objectius

El Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears és un centre proveïdor de serveis analítics. La seva funció és donar resposta a les sol·licituds d'anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües, aliments i residus zoosanitaris, dels serveis d'Inspecció i Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, en el marc del control oficial.

El Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears també actua com a centre de referència per a la serotípia i antibiotípia de les soques clíniques de Salmonella aïllades pels laboratoris dels hospitals públics i privats de les Illes Balears.

El Laboratori posa la seva oferta analítica a disposició d'altres conselleries del Govern de les Illes Balears, d'altres administracions públiques i a particulars.

Activitats

La informació referent als mètodes d’assaig per a cadascun dels paràmetres en les diferents matrius es troba disponible a la cartera de serveis.

Les activitats del Laboratori es resumeixen a continuació:

 • Anàlisi de les mostres recollides pels serveis d’Inspecció i d’Epidemiologia:
  • Control analític de les aigües de consum i aigües envasades
  • Control analític de les aigües de bany
  • Control analític de les aigües d’instal•lacions d’aigua i torres de refrigeració per recompte de Legionella i identificació de Legionella pneumophila.
  • Control analític de mostres d’aliments
  • Control analític de materials en contacte amb aliments.
  • Control analític de mostres del Pla Nacional d’Investigació de Residus Zoosanitaris (PNIR)
  • Antibiotípia i Serotípia de soques de Salmonella.
 • Activitats per donar resposta a l’aparació de brots o alertes. 
 • Serveis analítics a particulars.