Torna

Laboratori de Salut Pública

Cartera de Serveis

La cartera de serveis descriu l'oferta analítica del Laboratori. Aquest document detalla, per cada una de les determinacions microbiològiques o químiques, la matriu en que s'aplica i la tècnica analítica utilitzada.

La cartera de serveis es troba en actualització constant per tal de donar resposta a les necessitats dels clients, així com ampliar i adaptar el nombre d'assaigs acreditats. 

pdf.gif Cartera de Serveis