Torna

Laboratori de Salut Pública

Certificat i abast d'acreditació

El Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears ha renovat i ampliat l'acreditació de la norma UNE-EN ISO 17025:2017

laboratorio_personal.jpg

L'abril de 2023, el Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears, de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, ha renovat i ampliat l’abast de l’acreditació segons la norma UNE-EN ISO 17025:2017. Actualment disposa de diferents assajos químics, microbiològics i parasitològics acreditats en diferents matrius (productes agroalimentaris, aigües de consum, aigües de bany i matrius relacionades amb el Pla Nacional d’Investigació de Residus).
El Laboratori segueix mantenint un compromís de millora contínua per tal d’aconseguir la satisfacció dels seus clients.

PDF Certificat  

PDF Abast