IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

Periode mitjà de pagament

linea

PMP

Període mitja de pagament a proveidors

Estabilitat pressupostària

linea

Pla

linea

Informació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària pel Ministeri d'Hisenda:

linea

Informes complets sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa

linea

Airef (Autoritat independent de responsabilitat fiscal): informe del compliment esperat dels objectius d'estabilitat pressupostària.

linea

Plans economicofinancers (PEF):

linea

Plans d'ajust per avaluar la condicionalitat fiscal del mecanismes d'accés a la liquiditat a les CCAA:

linea

Informació de capacitat / necessitat de finançament en termes de PIB. Operacions no finaceras de l'Administració Regional. Sèrie mensual. IGAE. Ministeri d'Hisenda:

Les dades de dèficit o superàvit públic de la Comunitat Autònoma en termes de comptabilitat nacional, sobre el PIB regional. Accés a les dades del Ministeri d'Hisenda, on es pot consultar tant la xifra en milions d'euros com el percentatge que suposa respecte al PIB: