IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

Periode mitjà de pagament

linea

PMP

Període mitja de pagament a proveïdors

Estabilitat presupuestaria

linea

Plan|Llano

Informació de la Llei d'estabilitat pressupostaria del Ministeri d'Hisenda


Informes complets sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de de despesa


Plans econòmic-financers (PEF):


Plans d'ajust per evaluar la condicionalitat fiscal dels mecanismes d'accés a la liquiditat a les Comunitats Autònomes


Capacitat/ Necessitat de Finançament en termes de PIB
Operacions no financeres de l'Administració Regional. Sèrie mensual. IGAE. Ministeri d'Hisenda:

Les dades de dèficit o superàvit públic de la Comunitat Autònoma en termes de comptabilitat nacional, sobre el PIB regional. Accés a les dades del Ministeri d'Hisenda, on es pot consultar tant la xifra en milions d'euros com el percentatge que suposa respecte al PIB:

Contabilidad nacional. Serie mensual. Operaciones no financieras del subsector Administración Regional. Detalle por comunidades.


Airef (Autoritat independent de responsabilitat fiscal):

Informe sobre la execució pressupostària, deute públic i regla de despesa 2023

Observatori de deute