Torna

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a les Illes Balears

Queixes i suggeriments sobre el FEMP

Mitjançant el correu-e: fempib@dgpesca.caib.es els ciutadans i les ciutadanes poden presentar queixes i suggeriments quant a la tramitació del Programa Operatiu del FONS EUROPEU MARÍTIM I DE LA PESCA (FEMP) 2014-2020 a les Illes Balears.

AVÍS IMPORTANT
el correu-e: fempib@dgpesca.caib.es
NO ÉS UN CANAL D'ENTRADA DE DOCUMENTS I SOL·LICITUDS
la presentació de les sol·licituds d’ajuda i la documentació que pugui ser necessària ha de fer-se a través dels canals habilitats i que s’assenyalen en cada convocatòria.

03 ret y rec.JPG

20180626_logo-femp.png_1466240243.png