Torna

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a les Illes Balears

Lluita contra el frau

Qualsevol persona que conegui fets que puguin ser constitutius de frau o d'irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, en el marc d'aquest fons, podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a aquest efecte, a l'adreça web del SNCA http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx i segons els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, d'aquest servei.

L’Organisme Intermedi de Gestió de les Illes Balears té aprovat un Pla de Prevenció i Control Antifrau de l'OIG del FEMP.

logo_detalls.png

Plan de prevención y control antifraude en la gestión del fondo europeo marítimo y de pesca (2014-2020)

DSCN7704.JPG

20180626_logo-femp.png_1466240243.png