TAULES  DIMENSIÓ 1


DIMENSIÓ 1. SISTEMA DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES I ASSISTENCIALS

Dimensio_1._Sistema_de_pensions_2022_fet.xlsDimensio_1._Sistema_de_pensions_2022 Data d'actualització 24/10/2023

- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDF Definició d'indicadors PDF Notes informatives .pdf

 


TAULES  DIMENSIÓ 2


DIMENSIÓ 2. EL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS

Dimensio_2._Taules_estadistiques_2022_fet.odsDimensio_2._Taules_estadistiques_2022 Data d'actualització: 24/10/2023

 - ELEMENTS ASSOCIATS:

PDF Definició d’indicadors PDF Notes informatives


TAULES  DIMENSIÓ 3


DIMENSIÓ 3. ELS SECTORS DE POBLACIÓ DE SERVEIS SOCIALS   

Dimensio_3._Taules_estadistiques_2022.odsDimensio_3._Taules_estadistiques_2022.ods Data d'actualització:21/02/2024

- ELEMENTS ASSOCIATS:

  PDFDefinició d'indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


 TAULES  DIMENSIÓ 4


DIMENSIÓ 4. DESPESA EN BENESTAR SOCIAL  

 Dimensio_4._Taules_estadistiques_2022.xlsDimensio_4._Taules_estadistiques_2022 Data d'actualització: 06/03/2024

- ELEMENTS ASSOCIATS:

  PDFDefinició d'indicadors.pdf   PDF Notes informatives.pdf


TAULES DIMENSIÓ 5


DIMENSIÓ 5.COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 Dimensio_5._Taules_estadistiques_2022_fet.xlsDimensio_5._Taules_estadistiques_2022 Data d'actualització 24/10/2023


- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDFDefinició d'indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


TAULES DIMENSIÓ 6


DIMENSIÓ 6. ESPORTS

Dimensio_6._Esport_balear_2022_fet.odsDimensio_6._Esport_balear_2022 Data d'actualització: 24/10/2023

- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDFDefinició d'Indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


 TAULES DIMENSIÓ 7


DIMENSIÓ 7. INDICADORS D'EXCLUSIÓ SOCIAL I VULNERABILITAT 

La informació inclou dades sobre indicadors d'exclusió social i vulnerabilitat. Compara les dades de les Illes Balears amb les dades de les altres comunitats autònomes. Data actualització: 13/04/2023

INDICADORS RELATIUS AL CONTEXT DEMOGRÀFIC

2022_indicadors_demografics_CC_AA.odsIndicadors demogràfics

INDICADORS RELATIUS AL BENESTAR MATERIAL

2022_Pobresa_o_exclusio_social_CC_AA.odsPobresa o exclusio social

2022_Pobresa_monetaria_CC_AA(1).odsPobresa monetària

2022_Privacio_material_CC_AA(1).odsPrivació material

2022_Equitat_CC_AA.odsEquitat

2022_Despesa_de_les_llars_CC_AA.odsDespesa de les llars


INDICADORS RELATIUS AL MERCAT DE TREBALL

2022_Pobresa_i_treball_CC_AA.odsPobresa i treball

 

INDICADORS D'HABITATGE

2022_acces_a_habitatge_CC_AA.odsAccés a l'habitatge

2022_caracteristiques_dels_habitatges_CC_AA.odsCaracterístiques dels habitatges


INDICADORS RELATIUS A L'ÀMBIT RELACIONAL I COMUNITARI

2022_Menors_i_families_en_desaventatge_social_CC_AA.odsMenors i families en desavantatge social

2022_Discapacidad_CC_AA.odsDiscapacitat

Darrera_actualitzacio_Enquesta_Europea_de_Salut_2020_Dependencia_CC_AA.odsDependència


TAULES DIMENSIÓ 8


DIMENSIÓ 8. INDICADORS DE LA UNIÓ EUROPEA

Fulla de Càlcul Dimensió 8. Taules estadístiques 2019.xls Dacta actualització: 21/01/2021