Torna

Estadística

Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc...


Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió Illes Balears 2023*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió Illes Balears 2022

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió Illes Balears 2021

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió Illes Balears 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió Illes Balears 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió Illes Balears 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis