Torna

Processos d'estabilització

 Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

09/març

- Resolució de 9 de març de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició  PDF

- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>


06/març

DEVOLUCIÓ DE LA TAXA

El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.


20/febrer

Resolució de 20 de febrer de 2023, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés selectiu d'estabilització convocat per Resolució de 16 de desembre de 2022 PDF

- Llista provisional de participants admesos i exclosos Editor de Text odt

- Nota informativa per a aspirants exclosos per NDI PDF

- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 21 de febrer al 7 de març, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>


02/febrer

RESULTAT DEL SORTEIG

La persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals, determinada per sorteig públic, és:

Carrió Garau, Bartomeu

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria i en la Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig (alfabèticament i per edat, en aquest ordre) a partir d'aquesta persona de referència.

D’acord amb el sorteig, l'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos es farà alfabèticament a partir de la lletra P.


01/febrer

- Resolució de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els procediments d'ingrés del procés selectiu d’estabilització als cossos docents a les Illes Balears PDF

- Resolució de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de les Illes Balears PDF


10/gener

a

30/gener

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>

27/desembre


-  Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari i de mestres a les Illes Balears. PDF