Torna

Processos d'estabilització

 Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

15/març

a

28/març

Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions (Base 6.3 - Resolució 9683 - Núm. 147 15 de novembre de 2022) PDF
Relació d'aspirants que el 16 de febrer varen resultar exclosos (publicats a l'annex 2) i que han esmenat la causa d'exclusió en període de reclamacions

- Annex 1 - Llista provisional de nous aspirants admesos PDF

- Termini de reclamacions a la puntuació provisional assignada

<<< Tràmit telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


06/març

Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents PDF


15/febrer

Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procediment PDF

- Accés al portal individual d'estabilització Pàgina Web


16/febrer

a

02/març

- Annex 1 - Llista provisional d'aspirants admesos PDF

- Termini de reclamacions a la puntuació provisional assignada

<<< Tràmit telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


16/febrer

a

02/març

- Annex 2 - Llista provisional d'aspirants exclosos PDF

- Annex 3 - Llista de causes d'exclusió PDF

- Termini per poder esmenar la causa d’exclusió i aportar documents que acreditin el compliment dels requisits exigits

<<< Tràmit Telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


21/novembre

a

21/desembre

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de novembre (a les 09:00h) fins al 21 de desembre de 2022 (a les 23:59h):

<<<Tràmit telemàtic>>> 

- Us recomanem no utilitzeu caràcters especials ( \ / : * ? " ' < > | ) o vocals accentuades en els noms dels fitxers adjunts 

- Preguntes més freqüents del concurs de mèrits PDF


07/desembre

- Resolució de 2 de desembre de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d'actuar en el procediment selectiu convocat. PDF


28/novembre

- Resolució de dia 28 de novembre de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional del tribunal que ha d'actuar en el procediment selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents. PDF

- El termini de reclamacions és de dia 29 de novembre a l'1 de desembre (ambdós inclosos).

<<<Accés al tràmit>>>


23/novembre

- Resolució de 23 de novembre de 2022 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals del tribunal que ha d'actuar en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. PDF


17/novembre

- Portal individual del concurs extraordinari de mèrits Pàgina Web


15/novembre

- Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears PDF


15/novembre

- Informació general sobre la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal. Convocatòries de les CC.AA. subjectes a l'Acord de la Conferència sectorial d'Educació i normativa general (web del Ministeri d'Educació i Formació Professional)